Tại sao nên chọn QUT?

Chúng tôi là một trường đại học Úc rất thành công với sự nhấn mạnh vào ứng dụng trong các khóa học và nghiên cứu. Trường được đặt tại Brisbane, Queensland với một quan điểm toàn cầu.

Với 45,000 sinh viên, kể cả 7,000 sinh viên nước ngoài, và một ngân sách hằng năm hơn $800 triệu, chúng tôi đang trong thế tăng trưởng và phát triển thành một trong các trường đại học hàng đầu ở Úc.

Trường đại học tầm cỡ thế giới

Trường chúng tôi được xếp hạng bởi Giáo Dục Đại Học Times 'Các Trường Đại Học Đứng Đầu Thành lập dưới 50 năm' là một trong các trường đại học tốt nhất trên thế giới thành lập dưới 50 năm cho năm 2014.
Trường Kinh Doanh QUT là trường Kinh Doanh đầu tiên ở Úc có ba chứng nhận quốc tế (EQUIS, AACSB và AMBA), mà trên thế giới chỉ dưới 1% các trường kinh doanh có được sự công nhận nầy - vì thế bằng cấp của bạn đạt tiêu chuẩn cao nhất, và được công nhận khắp thế giới.

Bằng Thạc Sĩ Kinh Doanh của trường chúng tôi (Tài Chính Ứng Dụng) được xếp hạng nhất ở Úc và hạng 40 toàn cầu (Times Tài Chính Thạc Sĩ Tài Chính Tiền Kinh Nghiệm Xếp Hạng Trường Kinh Doanh, 2014)
85% các lĩnh vực nghiên cứu của chúng tôi ở trình độ môn khái quát được xếp hạng tiêu chuẩn quốc tế và cao hơn.

Các giáo viên chuyên môn

Các giảng viên của trường là các nhà lãnh đạo trong nghề và sẽ giúp các bạn đạt những sự kết nối quan trọng với thế giới thực. Toán nhân viên của trường thường xuyên được công nhận với những bằng khen quốc gia cho sự giảng dạy xuất sắc, và trong số nhân viên của chúng tôi có một người thắng Giải Nobel.

Chuẩn bị cho nghề nghiệp

Tất cả các khóa học của chúng tôi được thiết kế nhằm tăng triển vọng xin được việc làm của bạn, và chúng tôi còn có thể giúp bạn sẵn sàng vô nghề với:

  • những chương trình phát triển nghề nghiệp tương tác
  • sự cố vấn hoạch định nghề nghiệp
  • ý kiến phản hồi cho sơ yếu lý lịch của bạn
  • các buổi hội thảo và hướng dẫn trực tuyến cho sự tìm việc và chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn xin việc
  • một chương trình hướng dẫn nghề với sự kết nối với các chuyên gia trong ngành.

No results were found

No results were found

Stay connected

Please wait…

Get just the information you want on courses, scholarships and events.