Hỗ trợ Sinh viên

Tại QUT chúng tôi cung cấp các dịch vụ để hỗ trợ các bạn về mọi mặt trong cuộc sống của một sinh viên đại học.

Các dịch vụ ngôn ngữ và học tập

Chúng tôi cung cấp các chương trình giáo dục chuyên môn và hỗ trợ cá nhân cho kỹ năng viết văn học thuật và truyền đạt, và phát triển ngôn ngữ Anh văn.

Nếu cần giúp đỡ cho việc học nói, viết hoặc giao tiếp một cách tự tin, mạch lạc và hiệu quả hơn, chúng tôi có tổ chức các buổi hội thảo, bàn thảo nhóm nhỏ, hướng dẫn một cho một, và các nhóm viết văn.

Các dịch vụ về chỗ ở

Chúng tôi có thể giúp bạn tìm chỗ ở khi bạn đến Brisbane, và bất cứ khi nào bạn muốn dời đi nơi khác. Chúng tôi cũng có thể giúp bạn liên lạc với một chương trình homestay nếu bạn muốn sống với một gia đình người Úc.

Lời khuyên và tư vấn

Nếu bạn gặp khó khăn, chúng tôi có một dịch vụ tư vấn kín đáo, miễn phí cho tất cả các sinh viên quốc tế của trường.

Các dịch vụ y tế

Chúng tôi có các dịch vụ y tế miễn phí hoặc bớt tiền ở tại khuôn viên trường dành cho sinh viên, bao gồm bác sĩ, chuyên gia chăm sóc sức khỏe bàn chân và chuyên gia khám mắt. Các buổi khám cũng có thể được trả dưới Bảo Hiểm Y Tế Dành Cho Học Sinh Nước Ngoài của bạn (Overseas Student Health Cover).

Giúp đỡ tài chính và luật pháp

Chúng tôi có các dịch vụ hỗ trợ về việc chuyển tiền, cân đối tài chính, và giúp bạn với bất cứ khó khăn nào bạn đang gặp về tiền bạc.

Chúng tôi còn có một dịch vụ hỗ trợ luật pháp nếu có bao giờ bạn gặp phải một vấn đề về luật pháp trong thời gian học ở trường chúng tôi.

Hỗ trợ tôn giáo

Brisbane là một cộng đồng đa dạng với các nhóm tôn giáo cho nhiều nguồn gốc khác nhau. Một số nhóm tôn giáo có tại khuôn viên trường. Dịch vụ nhà thờ của chúng tôi phục vụ cho tất cả sinh viên từ mọi tôn giáo, và có thể giúp bạn liên lạc với các nhóm tôn giáo trong cộng đồng bạn.

Các dịch vụ khuyết tật

Chúng tôi hỗ trợ sinh viên bị một khuyết tật, thương tích hay tình trạng bệnh bằng cách cung cấp các dịch vụ cần thiết giúp bạn quản lý việc học, đi lại ở khuôn viên, và hoàn tất phần làm việc tập sự của khóa học.

Hỗ trợ gia đình

Nếu gia đình có đến Brisbane cùng bạn, họ cũng sẽ cần sự hỗ trợ để ổn định cuộc sống trong cộng đồng. Chúng tôi có các nhóm dành cho người quốc tế nam và nữ mà bạn và phối ngẫu có thể tham gia để giúp cả gia đình ổn định cuộc sống của họ ở Brisbane.

Hỗ trợ việc làm

Bạn có thể chọn làm việc bán thời trong thời gian đi học để giúp cân đối tình hình tài chính của mình.

Dịch vụ việc làm và nghề nghiệp của chúng tôi có thông tin và các buổi hội thảo để giúp bạn tìm việc, viết sơ yếu lý lịch, củng cố kỹ năng tìm việc và phỏng vấn xin việc.

Phường Hội QUT (QUT Guild) có đăng các việc làm lý tưởng cho sinh viên.

Gia nhập nhóm cộng đồng quốc tế của chúng tôi

Toán Dịch Vụ Sinh Viên Quốc Tế của chúng tôi sắp xếp các cuộc đi chơi gần và sinh hoạt vào cuối tuần cho sinh viên quốc tế, để bạn có thể đi xem nước Úc và làm bạn với các sinh viên quốc tế khác.

Chương trình Đông-Tây của chúng tôi phát huy tính văn hóa đa dạng và giao tiếp liên văn hóa tại khuôn viên trường, với các sinh hoạt xã hội, sự kiện văn hóa và các cuộc đi chơi nhóm. Phường Hội QUT (QUT Guild) có hơn 80 hội và đoàn thể, cũng như thể thao và xã hội, để bạn có thể gặp gỡ và làm quen với những bạn cùng khuynh hướng.

Stay connected

Please wait…

Get just the information you want on courses, scholarships and events.