Nghiên cứu

QUT là trường đại học đang tăng trưởng nhanh nhất ở Úc trong lĩnh vực nghiên cứu, với sự cam kết hơn nửa tỷ đô la cho lĩnh vực nghiên cứu, hạ tầng cơ sở giảng dạy và học tập trong sáu năm vừa qua.

Chúng tôi không ngừng đóng góp kiến thức mới trong các lĩnh vực nghiên cứu vững mạnh của chúng tôi. Các nhà nghiên cứu của chúng tôi làm việc để tìm giải pháp cho các điều phức tạp khó giải quyết và vấn đề của thời nay.

Hơn 85% các cuộc nghiên cứu của chúng tôi được xếp hạng tầm cỡ thế giới hay tốt hơn trong cuộc xếp hạng Xuất Sắc Trong Lĩnh Vực Nghiên Cứu của Chính Phủ Úc vào năm 2012.

Các lĩnh vực nghiên cứu với thành tích cao nhất của chúng tôi gồm có:

  • kinh doanh
  • giáo dục
  • khoa học môi trường
  • công trình
  • hệ thống thông tin
  • ngôn ngữ, truyền đạt và văn hóa
  • luật và luật học
  • khoa học toán
  • y và khoa học sức khỏe
  • nghiên cứu về nghệ thuật sáng tạo và viết văn

Ngành nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện ở một số các Trung Tâm Nghiên Cứu Xuất Sắc và Học Viện, kể cả Học viện Y Tế và Y Sinh Sáng Tạo (Institute of Health and Biomedical Innovation) và Học Viện cho Môi Trường của Tương Lai (Institute for Future Environments). Chúng tôi cũng dẫn đầu hoặc là đối tác trong một số các đề xướng nghiên cứu quy mô trong các lĩnh vực như nghiên cứu nhiên liệu sinh học, sức khỏe và y khoa và nghiên cứu ung thư.

Stay connected

Please wait…

Get just the information you want on courses, scholarships and events.