Các sự hợp tác

QUT tạo những cơ hội hợp tác có sách lược trong lĩnh vực nghiên cứu, cố vấn và các dịch vụ nhân chứng chuyên môn, phát triển nghề nghiệp và các chương trình dành cho sinh viên. Chúng tôi có những mối quan hệ lâu dài với các đối tác ngành như Tập Đoàn Công ty Phi Trường Brisbane (Brisbane Airport Corporation), Boeing, Shell và SAP. Các mối liên kết nầy tạo điều kiện tốt cho sinh viên tiếp xúc được với các kinh nghiệm của thế giới thực, và sự dẫn dắt vào nghề kể cả sự thực tập trong nước và ở nước ngoài, các cuộc đi tham quan nhóm, chỗ thực tập và tham quan công trường.

Chúng tôi còn có các thỏa thuận trao đổi với hơn 200 học viện đối tác khắp thế giới.

Tính chất chính của nghiên cứu là toàn cầu và các thử thách thời nay đòi hỏi sự đóng góp của các toán đa ngành ở Úc và xa hơn. QUT có các mối liên kết bền vững với một số tổ chức và học viện nghiên cứu quốc tế.

Stay connected

Please wait…

Get just the information you want on courses, scholarships and events.