การสนับสนุนนักศึกษา

ที่ QUT เราจัดบริการให้การสนับสนุนนักศึกษาไว้ทุกด้านเพื่อการใช้ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของคุณ

การบริการด้านภาษาและการเรียนรู้

เรานำเสนอหลักสูตรการศึกษาแบบพิเศษเฉพาะทาง และให้การสนับสนุนเป็นรายบุคคลในเรื่องการการเขียนและการสื่อสารในเชิงวิชาการ รวมทั้งการพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ

หากคุณจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือในด้านการเรียนรู้เพื่อการพูด เขียน หรือทำการติดต่อได้อย่างมั่นใจ ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เรามีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ การเรียนรู้กลุ่มย่อย การให้คำปรึกษาตัวต่อตัว และกลุ่มฝึกการเขียนให้ด้วย

การบริการด้านที่พักอาศัย

เราสามารถช่วยหาที่พักอาศัยให้คุณได้ เมื่อคุณมาถึงบริสเบนเป็นครั้งแรก และเมื่อใดคุณต้องการย้ายที่พัก เรายังสามารถช่วยคุณติดต่อกับโฮมสเตย์ หากคุณต้องการพักอยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลีย

คำแนะนำ และการให้คำปรึกษา

หากคุณประสบกับปัญหา เรามีบริการให้คำปรึกษาแบบเป็นการส่วนตัวโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนนานาชาติของเรา

การบริการด้านสุขภาพ

เรามีบริการฟรีหรือรับส่วนลดด้านสุขภาพในวิทยาเขตให้กับนักศึกษาของเรา ซึ่งรวมถึง แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการดูแลเท้า และผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดสายตาและประกอบแว่น การใช้บริการที่ปรึกษาเหล่านี้ อาจครอบคลุมอยู่ใต้กรมธรรม์ประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติของคุณ

การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและกฎหมาย

เรามีบริการสนับสนุนเพื่อช่วยคุณในเรื่องการโอนเงิน การสร้างแผนการเงินที่สมดุล และช่วยคุณหากคุณมีปัญหาด้านการเงิน

เรายังมีบริการสนับสนุนด้านกฎหมาย หากคุณมีปัญหาด้านกฎหมายในขณะที่คุณศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยของเรา

การสนับสนุนด้านศาสนา

บริสเบนเป็นชุมชนหลากวัฒนธรรม ซึ่งมีกลุ่มศาสนาที่มีความเชื่อหลายรูปแบบ กลุ่มศาสนาบางกลุ่มก็มีตัวแทนอยู่ในวิทยาเขต การบริการพิธีทางศาสนาด้วยอนุศาสนาจารย์ของเรามีไว้ให้นักศึกษาจากทุกศาสนา และสามารถช่วยคุณให้ติดต่อกับกลุ่มศาสนาต่างๆ ในชุมชนได้

การบริการสำหรับผู้ทุพพลภาพ

เราให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาที่เป็นผู้ทุพพลภาพ ผู้บาดเจ็บ หรือผู้มีปัญหาทางสุขภาพ โดยให้บริการที่จำเป็นเพื่อช่วยให้คุณได้จัดการกับการเรียน การเดินทางภายในวิทยาเขต และการจัดหาที่ฝึกงานด้านวิชาชีพตามหลักสูตรของคุณ

การบริการด้านครอบครัว

หากครอบครัวของคุณมาอยู่เป็นเพื่อนคุณในบริสเบน พวกเขาก็จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับชุมชนที่นี่ เรามีกลุ่มชายหญิงจากนานาชาติที่คุณและคู่ชีวิตของคุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อช่วยให้ทุกคนในครอบครัวของคุณสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ที่บริสเบนได้

การสนับสนุนด้านการหางาน

คุณอาจเลือกที่จะทำงานนอกเวลา ในขณะที่ศึกษาอยู่ก็ได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเรื่องงบดุลด้านการเงินของคุณอีกทาง

บริการด้านอาชีพและการหางานของเรา มีข้อมูลและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยให้คุณหางาน หรือเขียนประวัติการทำงาน เพื่อสร้างทักษะทางด้านการหางานให้กับคุณ รวมถึงการเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์งาน

วารสารของ QUT Guild มีโฆษณางานที่มีความเหมาะสมสำหรับนักศึกษา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนนานาชาติของเรา

ทีมงานให้บริการนักศึกษานานาชาติ มีจัดกิจกรรมในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือการเดินทางระยะสั้นๆ สำหรับนักศึกษานานาชาติ เพื่อให้คุณสามารถได้เที่ยวชมออสเตรเลีย และทำความรู้จักกับเพื่อนนักศึกษานานาชาติท่านอื่น

โครงการ East-West ของเราส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมภายในวิทยาเขต พร้อมกิจกรรมทางสังคม การออกงานวัฒนธรรม อีกทั้งการเดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ซึ่งกลุ่ม QUT Guild ดำเนินงานจัดชมรมและสมาคมนักศึกษาที่แตกต่างกันถึง 80 ชมรมและสมาคมด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถพบปะ และติดต่อกับนักศึกษาที่มีความชอบคล้ายคลึงกัน

Stay connected

Please wait…

Get just the information you want on courses, scholarships and events.