การค้นคว้าวิจัย

QUT เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าวิจัยที่เติบโตเร็วที่สุดในออสเตรเลีย ซึ่งมุ่งมั่นให้งบประมาณกว่าห้าร้อยล้านดอลลาร์เพื่อการค้นคว้าวิจัย การสอนและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเรียนรู้ในหกปีที่ผ่านมา

เรามักจะมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาของการวิจัยที่เราถนัด นักวิจัยของเราทำงานเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาและผลลัพธ์ให้กับประเด็นต่างๆ ที่ซับซ้อนของโลกปัจจุบัน

การวิจัยมากกว่าร้อยละ 85 ของเราได้รับการจัดอันดับเทียบเท่าหรือดีกว่าระดับโลก ในการจัดลำดับความเป็นเลิศด้านการค้นคว้าวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลียเมื่อปี พ.ศ. 2555

การค้นคว้าวิจัยอันดับต้นที่จัดได้ว่ามีประสิทธิผลที่สุดในได้แก่

  • ธุรกิจ
  • การศึกษา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรม
  • ระบบสารสนเทศ
  • ภาษา การสื่อสาร และวัฒนธรรม
  • กฎหมายและนิติศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และอนามัย
  • การศึกษาในด้านนฤมิตศิลป์และงานเขียน

งานค้นคว้าวิจัยของเราดำเนินการตามสถาบันและศูนย์ความเป็นเลิศหลายแห่ง รวมถึงสถาบันอนามัยและนวัตกรรมชีวะการแพทย์ และสถาบันสิ่งแวดล้อมอนาคต เรายังเป็นผู้นำหรือพันธมิตรกับองค์กรริเริ่มด้านการวิจัยสำคัญๆ หลายแห่ง ในสาขาต่างๆ เช่น เชื้อเพลิงชีวะ อนามัย และการวิจัยด้านการแพทย์และมะเร็งเป็นต้น

Stay connected

Please wait…

Get just the information you want on courses, scholarships and events.